COM ENTENEM ELS MERCATS DE PAGÈS?

Els mercats de pagès son espais públics a l’aire lliure on petites productores i consumidores responsables interactuen en absència d’intermediaris de manera periòdica, esdevenint espais d’afinitat entorn una altra manera d’entendre el model alimentari que inclou elements com:

• La salut personal i comunitària, doncs una alimentació saludable i de proximitat és un dels pilars de les cures i del desenvolupament d’una vida sana tant de les persones com de les comunitats.

• La Sobirania Alimentaria i el Comerç Just entesos com el dret a decidir i gaudir sobre els recursos naturals i sinergètics del propi territori i els seus mecanismes de producció, distribució, comercialització i consum, així com de dignificació del treball, redistribució de la riquesa i respecte i justícia per a tots els actors de la cadena de proveïment.

• El Consum Responsable i el Mercat Social entesos com a estratègies de transformació, resiliència i superació del paradigma socioeconòmic dominant a través del consum de bens i serveis socialment responsables i respectuosos amb les persones i el medi ambient .

• La sostenibilitat social, econòmica i ambiental entesa com al conjunt de pràctiques i discursos orientades a transformar algunes realitats socioeconòmiques sobre, per exemple, la gestió de residus, l’obsolescència programada, els estils de vida i hàbits de consum, els aliments híperprocessats, els microplàstics i l’ús d’additius químics, la petjada ecològica de la cadena de proveïment o el rol de les corporacions en la distribució i comercialització d’aliments, entre d’altres temes.

• La valorització dels recursos locals i de proximitat fomentant d’aquesta manera el desenvolupament econòmic del territori, disminuint la petjada ecològica de la cadena de proveïment, motivant als petits productors a desenvolupar-se i donar-se a conèixer, i facilitant als consumidors el coneixement i l’accés a aquests productes de qualitat i de proximitat.

• El suport mutu i la intercooperació amb i entre els petits productors i comunitats de consumidors, contribuint a consolidar una comunitat extensa de persones consumidores i productores que a través dels mercats de pagès i els petits comerços i establiments especialitzats poden desenvolupar i experimentar nous models alimentaris i de proveïment de bens i serveis diferents als convencionals.

• L’Acció Climàtica transversal al conjunt de processos de la cadena de producció i proveïment d’aliments, doncs el sector alimentari, tal i com està dissenyat pel capitalisme, és un dels principals responsables de l’escalfament global, la pèrdua de diversitat i dels ecosistemes i el consum desenfrenat d’usar i llençar.

Els mercats de pagès aporten un granet de sorra en donar resposta a necessitats individuals, col·lectives i de l’entorn i a reivindicacions actuals per avançar cap a un nou model alimentari, econòmic i de consum. Aquestes reivindicacions esdevenen motivacions per si mateixes i inclouen:

• Productes agroecològics saludables, lliures d’additius artificials.
• Condicions de producció i treball digne.
• Productes artesanals respectuosos amb lla matèria prima tant vegetal com animal.
• Productes de proximitat que fomentin l’economia local.
• Relacions comercials lliures de intermediaris i compra directa de pagès.
• Espais de residu zero i lliures de plàstics.
• Preus justos, assequibles i visibles.
• Informació sobre l’origen del producte.