Emplaçament

. L’emplaçament del mercat de pagès és una de les decisions més importants a prendre. És recomanable escollir un espai no privatiu a la via pública que de per si sigui un lloc de pas o de reunió del veïnat, com per exemple les places o els carrers de vianants. El radi d’acció i d’influència d’un mercat de pagès a ciutat és d’entre 400 i 500 metres de diàmetre al seu entorn

 

Viabilitat econòmica

Perquè un mercat de pagès sigui viable cal garantir uns preus justos que posin en valor el treball de la pagesia i alhora assequibles que facin accessibles els productes de pagès a les persones consumidores.

Relacions Institucionals

Com activitat a la via pública desenvolupada en el context de la complexitat de la Ciutat, cal tenir molt present les relacions institucionals amb, per exemple, els eixos comercials, els mercats municipals, l’equip de govern de Districte, o els petits negocis locals com bars i botigues. Establir unes relacions cordials i equilibrades amb tots aquests agents socioeconòmics pot marcar la diferència entre l’èxit o el fracàs.

Relació amb el territori

 

Els mercats de pagès poden esdevenir també espais de participació ciutadana on desenvolupar activitats de caire socio-cultural o reivindicatiu, per exemple entorn temàtiques com la Sobirania Alimentaria, el Consum Responsable o l’Emergència Climàtica. La implicació dels moviments socials i veïnals locals son un element clau per a que els mercats de pagès esdevinguin espais inclusions i participatius.

Cal fer els tràmits preferiblement amb 6 setmanes d’antelació si és possible.

Permisos i llicències:

Per tal de poder muntar un mercat de compra venda o mostra de productes a la via pública és necessari tramitar els permisos pertinents mitjançant el formulari MODEL FE06 «sol·licitud de fira o mercat de compra venda o mostra de productes a la via pública».

En molts casos, els mercats de pagès son també espais de participació ciutadana on moviments socials i veïnals desenvolupen activitats de caire popular o cultural o d’animació infantil per citar alguns exemples, per les quals cal tramitar els permisos pertinents mitjançant el formulari MODEL FE01 «sol·licitud de llicència d’espectacles públics i activitats de caràcter extraordinari organitzats a la via pública fins a 1000 persones d’aforament».

Etiquetes relacionades:

#ConsumResponsable #SobiraniaAlimentaria #Km0 #CircuitsCurts #ProductesdeProximitat #Agroecologia #PetitaPagesia #AbastimentAgroecològic #CompraDirectadePages #AlimentacioSaludable #RamaderiaExtensiva #PescaSostenible