#AbastimentAgroecològic (ArrandeTerra i PamaPam)
#SOSCampesinado (múltiples entitats)
#VolemMercatsdePagès (diversos actors)
#TotesATaula (OPCIONS)
Carta de la Terra. 2000, Nacions Unides
https://earthcharter.org/wp-content/uploads/2020/03/echarter_catalan.pdf
Objectius de Desenvolupament sostenible
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Barcelona, capital mundial de l’alimentació sostenible 2021
https://alimentaciosostenible.barcelona/es